Boeken

J. Rupert, J.W. Hengstmengel, P. van Geest, H. Commandeur (2017). Mens, werk en economie in het licht van de tijd. Uitgeverij Boom Filosofie, ISBN 9789024414987. Klik hier voor meer informatie.

 

J. Rupert, J.W. Hengstmengel, R. Haan, F. Goldschmeding, P. van Geest, H. Commandeur (2016). Kennen, dienen, vertrouwen: Naar de bronnen van de Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie. Uitgeverij Boom Filosofie, ISBN 9789058755988 , Klik hier voor meer informatie

 •  

 • Van Muijen, J., Rupert, J. & Tours, H. (Red). (2012). Spanning in en rondom organisaties: Productief maken van varieteit en complexiteit. Kluwer: Deventer. Klik hier voor meer informatie.

 •  

 • Rupert, J. (2010). Diversity faultlines and team learning. Proefschrift: Universiteit Leiden.

 • Voor meer informatie neem contact op.

 

Nederlandse vakpublicaties

 • Rupert, J. (2014). Karakter of pantser? Implicaties van Reichs karakteranalyse voor de organisatiepraktijk. Management & Organisatie, 3, 5-21. Download artikel.

 •  

 • Rupert, J. (2014). De drempel over met Peter Senge (interview). Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 3, 29-33. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2012). De spanning van het verschil: Diversiteit productief maken (pp.147-165). In: Van Muijen, J., Rupert, J. & Tours, H. (Red). Spanningen in en rondom organisaties. Kluwer: Deventer. Download artikel.

 

 • Dusseldorp, T., Put, Van der Put, J. & Rupert, J. (2012). Naar een gezonde spanning in projectenland (pp.17-33). In: Van Muijen, J., Rupert, J. & Tours, H. (Red). Spanningen in en rondom organisaties. Kluwer: Deventer. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2011). Verbinden vanuit herkenning: Invloed homogene subgroepen op leren en presteren van teams. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1, 45-50. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2010). Leren over teamdiversiteit, Opleiding & Ontwikkeling, 3, p.30-33. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2010l). Diversiteit, subgroepvorming en teamleren: proefschriftsamenvatting. Opleiding & Ontwikkeling, 2, p.57. Download artikel.

 

 • Rupert, J. & Jehn, K.A. (2008) Faultlines en team leren: De rol van psychologische veiligheid. Gedrag & Organisatie, 21 (2), 184-206. Download artikel.

 

Internationale publicaties

 • Vos, J.F.J. & Rupert, J. (in press). Change agent's contribution to recipients' resistance to change: A two-sided story. European Management Journal. Download artikel.

 •  

 • Derksen, K., Blomme, R.J., Caluwe, L. de,  Rupert, J. & Simons, R.J. (2017). Breaking the paradox: Understanding how teams create developmental space. Journal of Management Inquiry, 1-16. Download artikel

 

 • Rupert, J., Blomme, R. J., Dragt, M. J., & Jehn, K. (2016). Being Different, But Close: How and When Faultlines Enhance Team Learning. European Management Review, 13(4), 275-290. Dowload artikel

 •  

 • Derksen, K., de Caluwé, L., Rupert, J., & Simons, R.-J. (2014). Assessing developmental space in teams. Team Performance Management: An International Journal, 20(7/8), 277-293. Download artikel

 •  

 • Rupert, J. Jehn, K.A., Homan, A.C. (2013). Error culture in teams: To blame or to innovate? Infinance - the magazine for finance professionals,127 (4), 54-55. Download artikel.

 •  

 • Jehn, K.A., Rupert, J. Nauta, A. & Van den Bossche, S. (2010). Crooked conflicts: The effects of conflict asymmetry in mediation. Negotiation and Conflict Management Research, 3, 338-357. Download artikel.

 

 • Rupert, J., Jehn, K.A., Van Engen, M.L. & De Reuver, R. (2010). Commitment of cultural minorities in organizations: Effects of leadership and pressure to conform. Journal of Business and Psychology, 25, 25-37. Download artikel.

 

 • Jehn, K.A., Greer, L.L. & Rupert, J. (2008). Diversity, conflict and its consequences. In A. Brief (Ed.) Diversity at work (pp. 127-174), Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

 • Jehn, K.A. & Rupert, J. (2007). Group faultlines and team learning: How to benefit from different perspectives. In: V. Sessa & M. London (Eds.). Work group learning: Understanding, improving and assessing how groups learn in organizations (pp. 121-149) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Asssociates Download artikel.

 

 • Jehn, K.A., Rupert, J. & Nauta, A. (2006). The effects of conflict asymmetry on mediation outcomes: Satisfaction, work motivation and absenteeism. International Journal of Conflict Management, 16(2), 96-109. Download artikel.

 

Interviews

 

 • 'Kopschuw en verandermoe: Veranderkundigen over wat wel en niet werkt.' Interview voor tijdschrift Communicatie, Juni 2012. Download interview.

 

 

 • ‘Diversiteit’, Interview voor NRC Focus (nieuw blad uitgegeven door NRC Handelsblad), November 2008

 

 • ‘Do’s en don’ts van diversiteit’, Interview voor het magazine Work! van Adecco, (Najaar 2008), p. 18-19

 

 • ‘Eenheid maakt diversiteit pas sterk’, Interview voor Reformatorisch Dagblad, zaterdag 17 mei 2008. Download artikel

 

 • ‘Diversiteit alleen is niet genoeg’, Interview voor Intermediair Weekblad, 8 mei 2008 (p. 26-29). Uitgebreide versie van dit artikel tevens gepubliceerd in de Intermediair Oriëntatiegids Multicultureel Talent 2008 (p. 18-23) Download artikel

 

 • ‘Misvattingen in multicultureel denken’. Interview voor P-Pers, Blad voor Human Resources Professionals in de praktijk, 14 (Winter, 2003), 8-9.