test-index

Nieuws

Mens, werk en economie in het licht van de tijd

Op 29 september j.l. verscheen ‘Mens, werk en economie in het licht van de tijd’ bij uitgeverij Boom filosofie.

Lees verder...
Lancering Scan Veilig Gedrag

Op 11 april 2017 is de Scan Veilig Gedrag gelanceerd, die ik heb ontwikkeld in samenwerking met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..

Lees verder
Kennen, dienen, vertrouwen

Het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen’, waaraan ik gewerkt heb met collega wetenschappers Joost Hengstmengel, Paul van Geest en Harry Commandeur is inmiddels uitgegeven bij Boom Filosofie. Het boek betreft een weergave van ons onderzoek naar de bronnen van de managementfilosofie van Randstad oprichter Frits Goldschmeding en de implicaties voor Mens, Werk en Economie.

 
Lees verder...
Promotie Karin Derksen

Op 7 december 2016 promoveerde Karin Derksen aan de VU op het proefschrift ‘Creating developmental space for better team results’. Het promotieonderzoek laat zien dat teams die ontwikkelruimte maken tevredener zijn over hun resultaat en dat leiders ontwikkelruimte kunnen beinvloeden

Lees verder...

Welkom

Work with Joy is Joyce Rupert in een netwerk van diverse professionals waarmee ik samenwerk bij grotere opdrachten. Ik lever onderzoek en advies aan organisaties die de kwaliteiten van hun medewerkers optimaal willen gebruiken en bereid zijn naar zichzelf te kijken. Mijn expertise ligt op het gebied van diversiteit, (team)samenwerking, leiderschap en verandermanagement. Tevens geef ik seminars en workshops over deze thema’s voor verschillende doelgroepen.

 

In mijn werk verbind ik mijn wetenschappelijke kennis met mijn ervaringen in de praktijk. Centraal staat een menselijke kijk op bedrijfsvoering. De economische resultaten die organisaties behalen liggen immers voor een belangrijk deel besloten in de aard en kwaliteit van de menselijke interacties op het werk. Die kwaliteit wordt verhoogd wanneer mensen met elkaar integreren. Integratie ontstaat wanneer mensen zich met elkaar kunnen verbinden en tegelijkertijd uniek mogen zijn. Organisaties hebben de taak om een werkomgeving te bieden waarin beide behoeften in balans zijn. Dit vraagt om (persoonlijk) leiderschap van het management en individuele werknemers. Uiteindelijk is integratie het resultaat van het accepteren van de diversiteit om ons heen.

 

Ik werk vanuit de filosofie dat alles wat zich buiten onszelf afspeelt een reflectie is van wat er zich van binnen afspeelt. Dit impliceert dat wanneer we iets buiten onszelf willen veranderen, we naar binnen moeten om te kijken naar de oorzaak. Dit geldt op het niveau van individuen, groepen, en organisaties. De sleutel voor vele problemen en uitdagingen die in en rondom organisaties ontstaan ligt in de reflectie op onszelf.

 

Wilt u als organisatie effectiever worden, de talenten in uw organisatie beter benutten, processen van samenwerking bevorderen en/of heeft u hulp nodig bij het begeleiden van een verandering? Neem dan contact op.